ปูนซีเมนต์ นครนายก

ปูนซีเมนต์ นครนายก

ปูนซีเมนต์ นครนายก

ร้านขาย ปูนซีเมนต์ นครนายก  
บทความนี้จะกล่าวถึง: ปูนซีเมนต์ที่ขายใน จังหวัดนครนายก

ปูนซีเมนต์ นครนายก
ปูนซีเมนต์ นครนายก

นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง (บางหน่วยงานจัดให้อยู่ในภาคตะวันออก) ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งล่าสุดโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489

 

ภูมิศาสตร์ ของจังหวัดนครนายก

จังหวัดนี้ตั้งอยู่ที่ละติจูดที่ 14 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก มีระยะทางจากจากกรุงเทพมหานครตามถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) ผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอำเภอบ้านนา อำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับทิวเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพฯ”

ปูนซีเมนต์ นครนายก 1
ปูนซีเมนต์ นครนายก 1

ตลาดการแข่งขัน ปูนซีเมนต์ ในจังหวัดนครนายก
การหาซื้อปูนซีเมนต์ราคาส่งในจังหวัดนครนายก นั้นโดยส่วนใหญ่แล้ว ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดนครนายก นั้นจะมาจาก
โรงงานปูนซีเมนต์ที่สระบุรี ไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ตราช้าง scg ปูนซีเมนต์ตราทีพีไอ ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์
ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว 3 – 4 Band ของปูนซีเมนต์ที่กล่าวมานั้นมีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
ซึ่งร้านค้าขายส่งใน จังหวัดนครนายก ได้นำปูนซีเมนต์ของแต่ละยี่ห้อ เข้ามาเก็บไว้ในโกดังของตัวเอง
และนำไปขายให้ลูกค้าในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งตลาดการแข่งขันปูนซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ก็ถือว่าแรงมาก
โดยเฉพาะ Modern Trade ในจังหวัดนครนายก มีการลดแลกแจกแถมราคาปูนซีเมนต์
ร้านค้าช่วงหรือร้านค้าส่งปูนซีเมนต์ในพื้นที่ก็ไม่แพ้กันทำการสร้างโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมลดค่าขนส่งมีต้นทุนของตัวเอง
ใครสามารถรีดต้นทุนของตัวเองให้ต่ำที่สุดก็จะได้เปรียบ ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต์ราคาถูก
ว่าจะว่าจะตัดสินใจซื้อปูนซีเมนต์จากที่ไหนซึ่งคุณภาพของแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
แต่ละครั้งเมื่อเทียบกันยี่ฮ้อ เดียวกัน แล้วคุณภาพไม่ต่างกัน เหมือนกันเลย ขึ้นอยู่กับราคาที่ลูกค้าจะได้ปลายทาง ว่าได้สักถุงละเท่าไหร่
แต่โดยส่วนใหญ่ร้านค้าส่งปูนซีเมนต์ราคาถูกในจังหวัดนครนายก จะพยายามขายปูนซีเมนต์ในราคาเต็มเที่ยว
เช่นถ้าเป็น 6 ล้อก็จะขนส่ง 200 ลูกหรือประมาณ 10 ตัน ถ้าเป็นสิบล้อก็ประมาณ 17 ตัน 340 ถุง
ปูนซีเมนต์จะทำการจัดส่งจากโรงงานใหญ่ที่สระบุรี โดยที่ไม่ต้องผ่านโกดังเก็บสินค้าแล้วก็ส่งไปถึงหน้างานของลูกค้า
โดยตรงทำให้ทางร้านค้าขายส่งปูนซีเมนต์ลดต้นทุนในการจัดเก็บต่างๆลดต้นทุนในการดูแลรักษา
ทำให้สามารถขายปูนซีเมนต์ในราคาถูกจริงๆให้แก่ลูกค้าปลายทางของร้านส่งนั้นๆ

ปูนซีเมนต์ นครนายก 2
ปูนซีเมนต์ นครนายก 2

 

ปูนซีเมนต์ที่นิยมในจังหวัดนครนายก

จริงๆแล้วในประเทศไทยนี้มีการผลิตปูนซีเมนต์อยู่ไม่กี่ยี่ห้อ เช่นปูนซีเมนต์ตราช้างหรือ scg
ปูนซีเมนต์ตราทีพีไอ ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์ เอาไว้ ปูนซีเมนต์ทุกๆยี่ห้อที่กล่าวมานั้นล้วนแต่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. ทั้งสิ้น ถ้าถามใจผู้เขียน ทุกๆแบรนด์สามารถใช้ได้หมดแต่ขึ้นอยู่กับว่าใช้ในงานอะไร ซึ่งต้องเลือกใช้ปูนซีเมนต์ ให้ตรงกับประเภทงานที่ใช้ เช่นต้องการนำปูนซีเมนต์ไปทำงานโครงสร้างที่แข็งแรงก็ต้องเลือกใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ของแบรนด์ไหนก็ได้ แล้วแต่ความเคยชินหรือความคุ้นเคยของช่างนั้นๆ ยกตัวอย่างความต้องการปูนซีเมนต์ไปฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ เราจะใช้ปูนฉาบทั่วไปไปฉาบอิฐมวลเบาไม่ได้ แต่ละแบนด์ก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแบรนด์นั้นๆ แต่คุณสมบัติยังคงเป็นตาม มอก. ทุกอย่าง และที่สำคัญต้องขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างว่ามีความนิยมหรือมีความคุ้นเคยกับปูนซีเมนต์ฉาบอิฐมวลเบายี่ห้อไหน เพราะช่างจะรู้ดีว่าการใช้ปูนฉาบยี่ห้อที่ตัวเองเคยใช้จะสามารถทำงานได้รวดเร็วและรู้ส่วนผสมในการผสมปูนซีเมนต์ในการฉาบได้ดีจะรู้ส่วนผสม น้ำ ระยะเวลาในการปั่นหมาดหรือขั้นตอนต่างๆของปูนซีเมนต์ยี่ห้อนั้นๆดี
สรุปได้ว่าไม่มีปูนซีเมนต์ยี่ห้อไหนซึ่งดีกว่ายี่ห้อไหน แตควรเลือกปูนซีเมนต์ที่ช่างหรือคนทำงานนิยม หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ยี่ห้อนั้นๆจะทำให้งานที่ออกมา มีคุณภาพ

ปูนซีเมนต์ นครนายก 3
ปูนซีเมนต์ นครนายก 3

 

จัดส่งปูนซีเมนต์ราคาถูกให้ลูกค้า ในจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก เป็นเมืองใหญ่ซึ่งไม่มีปัญหาด้านการจราจรติดขัดการขนส่งรถลาก็สามารถวิ่งได้สะดวกทีมงานปูนซีเมนต์ราคาถูก
สามารถจัดส่งปูนซีเมนต์เข้าไปในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้โดยรถ 6 ล้อ ปูนซีเมนต์บรรทุก 200 ถุง รถ 10 ล้อ บรรทุก 340 ถุง
และรถเทรลเลอร์สามารถบรรทุกปูนซีเมนต์ได้ 30 ตัน ประมาณ 600 ถุง ไม่ว่าจะเป็นอำเภอจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนกยก อำเภอบ้านนา อำเภอปากพลี อำเภอองค์รักษ์ เราก็สามารถจัดส่งปูนซีเมนต์ เข้าไปในพื้นที่ได้ครอบคลุม

ปูนซีเมนต์ นครนายก 4
ปูนซีเมนต์ นครนายก 4

โครงการในจังหวัดนครนายก ที่เลือกใช้ปูนซีเมนต์ราคาถูกกับบริษัทของเรา
ขอบคุณคุณ ชานนท์ ที่ใช้ปูนซีเมนต์ราคาถูกของบริษัทเราซึ่งจัดส่งในพื้นที่จังหวัดนครนายก ลูกค้าใช้เต็มเที่ยวแค่ 200 จัดส่ง
ให้ลูกค้าจนถึงหน้างานเลยทีเดียว ลูกค้าใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาตรานกอินทรีย์
จัดส่งถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับ

ปูนซีเมนต์ นครนายก 5
ปูนซีเมนต์ นครนายก 5

 

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666, 081-493-5569, 081-4935452, 081-466-5665

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อื่นๆ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ราคาถูก

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์
http://xn--12cfu4bgobn0dwa9nb6a5cl7hsj.blogspot.com/
https://www.facebook.com/CementTel0890795722/

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ
ติดต่อสั่งซื้อปูนซีเมนต์ราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559, 089 0795722
หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

“ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา”
#ปูนซีเมนต์ราคาถูก สุขสวัสดิ์ #ปูนซีเมนต์ราคาถูกพระสมุทรเจดีย์
จัดส่ง #ปูนซีเมนต์ราคาถูกมีนบุรี #ปูนซีเมนต์ราคาถูกหนองจอก #ปูนซีเมนต์ราคาถูกคลองสามวา#ปูนซีเมนต์ราคาถูกรามอินทรา #ปูนซีเมนต์ราคาถูกลำลูกกา #ปูนซีเมนต์ราคาถูกปทุมธานี
#ปูนซีเมนต์สายไหมวัชรพล
#ปูนซีเมนต์ราคาถูกรังสิต หลองหลวง
#ปูนซีเมนต์ราคาถูกวังน้อย #ปูนซีเมนต์ราคาถูกอยุธยา #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางประอิน #ปูนซีเมนต์ราคาถูกกรุงเทพ #ปูนซีเมนต์ราคาถูกสมุทรปราการ #ปูนซีเมนต์ราคาถูกสมุทรสาคร พระราม2
#ปูนซีเมนต์ราคาถูก พระราม3 #ปูนซีเมนต์ราคาถูกพระราม 4 #ปูนซีเมนต์ราคาถูกพระราม 5 #ปูนซีเมนต์ราคาถูกนนทบุรี #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางใหญ่
#ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางพลี #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางเขน #ปูนซีเมนต์ราคาถูกลาดกระบัง
#ปูนซีเมนต์ราคาถูกฉะเชิงเทรา #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางน้ำเปรียว #ปูนซีเมนต์ราคาถูกหลองหลวง #ปูนซีเมนต์ราคาถูกศรีนครินทร์ #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางพลี #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางใหญ่ #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบ้านโพธิ์
#ปูนซีเมนต์ราคาถูกสุขุมวิท #ปูนซีเมนต์ราคาถูกคลองเตย #ปูนซีเมนต์ราคาถูกสามเสน #ปูนซีเมนต์ราคาถูกสายไหม #ปูนซีเมนต์ราคาถูก #บางเขน #ปูนซีเมนต์ราคาถูกคลองสามวา
#ปูนซีเมนต์ราคาถูกนิมิตรใหม่ #ปูนซีเมนต์ราคาถูกพัฒนาการ #ปูนซีเมนต์ราคาถูกอยุธยา #ปูนซีเมนต์ราคาถูกบางประอิน
#ปูนซีเมนต์นครนายก #ปูนซีเมนต์บางน้ำเปรี้ยว #ปูนซีเมนต์บางใหญ่ #ปูนซีเมนต์สวนหลวง ร . 9

ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)
จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม