โรงงานอิฐมวลเบา
อิฐมวลเบาตราเพชร

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา  ตราเพชร 

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา มีหลายๆแบรน และ  บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2528 ภายใต้ชื่อ บริษัท นครหลวงกระเบื้องและท่อ จำกัด แต่เดิม บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจำกัดอยู่เพียงการเป็นผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาและท่อให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผ่านเครือข่ายผู้ค้าส่งของตนเอง

เมื่อบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ทั้งหมดในปี 2545 ให้แก่กลุ่ม บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะ Holding Company เพื่อลงทุนในบริษัทโดยเฉพาะ โดยไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นแต่อย่างใด บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด มีกลุ่มนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ กลุ่มนายประกิต ประทีปะเสน และกลุ่มคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยกเลิกการผลิตท่อซีเมนต์ใยหินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาด กระเบื้องหลังคาจึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักแต่เพียงอย่างเดียวของบริษัทฯ ดังนั้น ในวันที่ 3 เมษายน 2544 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด ซึ่งในปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องหลังคารายใหญ่ของประเทศไทย และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 หลังจากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่และรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งภาพรวมต้องมีความร่วมสมัย ความน่าเชื่อถือ ความเป็นสากล และสามารถใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจนอกเหนือจากกระเบื้องหลังคา โดยยังคงความเป็น “ตราเพชร” อยู่ด้วย เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ใช่กระเบื้องอย่างเดียว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554

อิฐมวลเบาไทคอน

โรงงานผลิตมวล อิฐมวลเบา ไทคอน THAICON

บริษัท ไทยไทบล็อคแอนด์แทเนล จํากัดเป็น โรงงานผลิตอิฐมวลเบา  เป็นบริษัทของคนไทย ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ -อบไอน้ำ ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตซึ่งเชื่อว่า การก่อสร้างอาคารในประเทศ จะให้ความสำคัญ ของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า และรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทย ด้วย เงินลงทุนกว่า 500 ล้านบาท บริษัทจึงเริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อ THAICON สามารถผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาชนิดไม่เสริมเหล็กและชนิดเสริมเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ THAICON เป็นคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ อบไอน้ำ (Autoclaved Aerated Concrete AAC) ที่ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี ในการควบคุมคุณภาพการผลิต โดยเครื่องจักรที่ทันสมัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ ผลิตได้ 280,000 ลบ.ม. / ปี เทียบ ความหนา 7.5 ซ.ม. อ้างอิงมาตรฐานอุตสาหกรรม Aerated Concrete block and flat elements 4156-1986 Autoclaved

ด้วยเหตุผลนี้ประเทศไทยจึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เลือกใช้คอนกรีตมวลเบาในโครงการต่าง ๆ ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ THAICON เป็นคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ ( AAC) ที่มุ่งเน้นความสำคัญของมาตรฐานงานผนังที่มี ความมั่นคง เพื่อให้คนไทยหันมาใช้ผนังคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ มากขึ้น ด้วยประโยชน์ใช้สอยในทุก ๆ ด้าน ตอบสนองกับนโยบายประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน

คุณสมบัติพิเศษของอิฐมวลบา

 • ป้องกันความร้อนได้ดีกว่าอิฐมอญสูงสุด 8 เท่า รวมถึงป้องกันความร้อนจากภายนอกทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าจากแอร์ได้กว่า 30%
 • ป้องกันการลุกลามของไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมง มากกว่าอิฐมอญสูงสุด 4 เท่า และยังทนทานกว่าด้วย
 • น้ำหนักเบา สามารถตัดแต่งได้ง่าย รวมถึงวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ใช้เวลาติดตั้งรวดเร็ว และสะดวกกว่าอิฐมอญ 2-3 เท่า
 • มีฟองน้ำกระจายอยู่ในเนื้ออิฐ ซึ่งเป็นฉนวนต่อเสียง ทำให้ป้องกันเสียได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติทางกายภาพทางเทคนิค..

 • ค่าความหนาแน่นแห้ง  600-700  กก./ลบ.ม.
 • ค่าความหนาแน่นใช้งาน  780-910  กก./ลบ.ม.
 • ค่าการรับแรงอัด  40-50  กก./ตร.ซม.
 • Modulus of Rupture 8.00 กก./ตร.ซม.
 • Ultimate Tensile Strength 4.40   กก./ตร.ซใ.
 • Modulus of Elasticity  17,500 กก./ตร.ซม
 • ค่าการนำความร้อน   0.113-0.132  M/M.K
 • ค่าการการทนไฟไหม้    4.30  ชั่วโมง
 • ค่าการดูดกลืนน้ำ   30-32   เปอร์เซ็น
 • ค่าการกันเสียง   39-42  เดซิเบล
โรงงานอิฐมวลเบา

โรงงานผลิตอิฐมวลเบาไทคอน

อิฐมวลเบาไทคอน เป็นวัสดุก่อสร้างผนังที่รวมลักษณะเด่นที่สำคัญสองประการคือ น้ำหนักเบา และมีกำลัง สูง นอกจากนี้ อิฐมวลเบาไทยคอน ยังมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าวัสดุก่อสร้างผนังอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น การเป็นฉนวน ความร้อน, การดูด และป้องกันเสียง และการทนไฟ   จากภาพ โรงงานอิฐมวลเบาไทคอน กำลังจัดอิฐมวลเบาไทคอน บรรทุกรถเพื่อรอการจัดส่งอิฐมวลเบา ให้ลูกค้าต่อไป ….

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา

โรงงานผลิตอิฐมวล  เบาไทคอน

 อิฐมวลเบาไทคอน ผลิตมาจากส่วนผสมของวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศอันได้แก่ ซีเมนต์ ปูนขาว และทราย วัตถุดิบทั้งสามอย่างนี้จะถูกผสมร่วมกับน้ำให้อยู่ในรูปของเหลว หลังจากนั้นฟองอากาศจะถูกเติมลงไปใน ส่วนผสมนี้โดยใช้วิธีการทางเคมี โดยในขั้นตอนนี้สารก่อฟองอากาศ ซึ่งเป็นวัสดุเพียงตัวเดียวที่ต้องสั่งซื้อจาก ต่างประเทศ       จากภาพ เป็นการบรรทุกอิฐมวลเบาไทคอน บนรถบรรทุกเพื่อ รอการจัดส่งให้ลูกค้าต่อไป…

โรงงานอิฐมวลเบา

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ตราเพชร

 โรงงานอิฐมวลเบาตราเพชร ได้รับมาตรฐาน มอก.1505-2541  โรงงานผลิตอิฐมวลเบา เรามีของในสตอก เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้า  สินค้าสามารถจัดส่งได้ภายใน 1-2 วันหลังจากสั่งซื้อในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล แต่ถ้าเป็นการใช้อิฐมวลเบาในต่างจังหวัด ต้องสั่งซื้อ ล่วงหน้า 2-3 วัน

โรงงานอิฐมวลเบา

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ตราเพชร

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ของเรามี อิฐมวลเบาให้เลือกมากกมาย หลายขนาด เริ่มต้น ขนาดที่มีความหนา บางที่สุดอยู่ที่ 20*60*7.0 ซม (กว้าง*ยาว*หนา)  ส่วนตัวอิฐมวลเบาเสปกที่หนาที่สุดคือ อิฐมวลเบาขนาด 20*60*25 ซม (กว้าง*ยาว*หนา )

โรงงานอิฐมวลเบา

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ตราเพชร

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ในการตัดอิฐมวลเบาตราเพชร ออกเป็นก้อนนั้น จะทำโดยใช้ลวดเหล็กดัดก้อนอิฐมวลเบาขนาดใหญ่ ออกเป็นก้อนย่อยตามขนาดที่ต้องการ โดยจะตัดก่อนที่เนื้อวัสดุจะมีการแข็งตัวเต็มที่ เมื่อมีการตัดแบ่งขนาด เรียบร้อยแล้วอิฐมวลเบา เหล่านี้จะถูกนำไปบ่มด้วยวิธี Autoclave โดยใช้ไอน้ำที่มีความดันสูง การ บ่มจะกินเวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมง เพื่อให้อิฐมวลเบาตราเพชร เกิดกำลังในการรับแรงได้สูงสุด  จากภาพจะเป็นสตอกอิฐมวลเบาของโรงงาน ที่แสดงถึงศักยภาพ ในการผลิตที่จะมีอิฐรองรับการใช้งาน ของลูกค้าอย่างแน่นอน

 

โรงงานอิฐมวลเบา

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ตราเพชร

เนื่องจากคุณสมบัติของอิฐมวลเบา  ที่เหนือกว่าอิฐมอญทั้งในด้านมาตรฐานการผลิตความ รวดเร็วในการก่อสร้าง, ความสะดวกในการใช้งาน, ความแข็งแรง, การถ่ายเทความร้อน, การทนไฟ และ การดูดซับเสียง ทำให้อิฐมวลเบา เป็นวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้แทนอิฐมอญใน การก่อผนัง การใช้อิฐมวลเบา จะช่วยลดแรงงานที่ต้องใช้ในการก่อผนัง, ลดการสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง และช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้จะช่วยลดต้นทุน และก่อให้เกิดประโยชน์ .กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง…

โรงงานอิฐมวลเบา

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ตราเพชร

อิฐมวลเบาตราเพชร เป็นอิฐมวลเบาที่เกรดคุณภาพ ทั้ง G2,G4 ซึ่งสามารถผลิตอิฐมวลเบาได้ทั้ง 2 มาตรฐาน  ซึ่งโรงงานอิฐมวลเบาตราเพชร สามารถ จัดส่งอิฐมวลเบาให้ลูกค้า ทั่วประเทศไทย ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกภาค ท่านจะได้บริการที่ดี และได้ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อผนังที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด…

โรงงานอิฐมวลเบา

โรงงานผลิตอิฐมวลเบา ตราเพชร

โรงงานผลิตอิฐมวลเบาตราเพชร เป็นโรงงานที่ผลิตอิฐมวลเบา ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งได้มีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้ามายาวนาน  และสามารถยืนยันในเรื่องของ คุณภาพ และการบริการได้เป้นอย่างดี  เยี่ยมชม การส่งอิฐมวลเบาของโรงงานได้เลย