โรงงานผลิตอิฐแดง อิฐมอญ
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

ยินดีต้อนรับ !!! ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมโรงงานของเรา

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง 

โรงงานของเราเป็นกลุ่ม  รัฐวิสาหกิจชุมชนใน   จ.อยุธยา มีความสามารถผลิตอิฐมอญ หรืออิฐแดงประมาณ หนึ่งแสนก้อน ต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้งานของลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพ และปริมลฑล  ในกลุ่มโรงงานริฐวิสาหกิจชุมชนของเรา มีการผลิตอิฐมอญหลายๆขนาด คละกันไปทั้ง ทั้งเป็นอิฐมอญ แบบตัน ซึ่งปั้นด้วยมือ และอิฐมอญแบบทำด้วยเครื่อง ทั้งขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่  อิฐมอญ 2 รู  อิฐมอญ3 รู อิฐมอญ 4 รู  เป็นต้น 

        โรงงานของเราผลิตด้วยวัตถุดิบที่ดี และได้คุณภาพจาก ดินที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นดินที่เหมาะสมที่จะทำอิฐมอญที่สุดในประเทศไทย และจากประสบการณ์ ของช่างชาวมอญที่สืบทอดต่อกัน จากรุ่น สู่รุ่น ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ แบบดั้งเดิม ที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ จึงขอนำเสนอ อิฐมอญ อิฐแดง คุณภาพดี และราคาถูกให้ลูกค้าได้ใช้อย่างมั่นใจว่าผนังบ้านท่านจะมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย

โรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดง
โรงงานผลิตอิฐแดง

ดินที่เหมาะสมกับการผลิตอิฐมอญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

อำเภอบางประหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอีกแหล่งที่มีอาชีพดั้งเดิมตั้งแต่ปู่ย่าตาทวด เป็นคนมอญ เข้ามาอยู่ในเมืองไทย แต่เดิมดินที่นำมาทำอิฐมอญเป็นดินจากแม่น้ำ มีเนื้อละเอียดปนทรายซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษคือ ไม่เหนียวมากเกินไป แต่ปัจจุบันดินแม่น้ำต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงหันมาใช้ดินจากพื้นที่ลุ่ม มีคุณสมบัติเหมือนดินแม่น้ำ  เป็นดินสองชั้น ชั้นบนเป็นดิน เหนียวปนทรายมาก ส่วนชั้นล่างเป็นดินเหนียวล้วน ๆ เมื่อขุดมารวมกัน ก็จะได้ดินเหนียวปนทรายเนื้อดี นอกจากดินแล้ว ยังประกอบด้วยแกลบ และขี้เถ้า เป็นส่วนประกอบสำคัญ ก่อนจะผสมให้เข้ากัน ตากแห้ง และเข้าเตาเผา อิฐมอญที่ดีจะมีสีส้มสดทั่วทั้งก้อน แกร่ง มีคุณภาพสามารถนำไปใช้งานได้ทันที อาชีพการทำอิฐมอญและเครื่องปั้นดินเผา ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญมาแต่โบราณ และมีการสืบทอดมาสู่ลูกหลานกระทั่งปัจจุบัน….

อิฐมอญ อยุธยา   

เราภูมิใจนำเสนออิฐมอญ อยุธยาให้คุณๆ ลูกค้าได้ใช้งานอิฐมอญที่มีคุณภาพ สมราคา อิฐมอญอยุธาแท้ๆ  

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

  • ผลิตจาก ดินในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการผลิตอิฐมอญที่ดีที่สุดในประเทศไทย
  • มีปะสบการณ์การผลิตแบบตั้งเดิมของชาวมอญที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น
  • มีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย เข้ามาช่วย
  • จัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงได้รวดเร็วทัน ใจลูกค้า
  • สามารถจัดส่งอิฐมอญได้ทุกขนาด และทุกจำนวน
  • มีแถมอิฐมอญให้ลูกค้าตามแต่ละวิธีการจัดส่ง 1-2 %
  • มีบริการแบกหามอิฐมอญ อิฐแดงเข้าในพื้นที่แคบในโครงการต่างๆแบบมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  • สามารถจัดส่งอิฐมอญได้ทั่วราชอาณาจักร
โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

อิฐมอญ อิฐแดงรอจัดส่งให้ลูกค้า

โรงงานผลิตอิฐแดง อิฐมอญ

อิฐมอญ อิฐแดงที่เผาเสร็จแล้ว

โรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดงอยุธยา

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

โรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดง อยุธยา 

โรงงานของเราเป็นโรงงานที่ยังใช้วิธีการผลิตแบบตั้งเดิม ผสมผสานกับ กรรมวิธีแบบไหม่ ที่ลงตัวและยังคงเป็น อุตสาหกรรมท้องถิ่น ที่สอดคล้อง กับวิถี ชีวิต และวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันยาวนาน

 

โรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดง

โรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดง

อุตสาหกรรมชาวบ้าน นวัตถกรรมท้องถิ่น ที่ลงตัว สามารถ ทำรายได้ให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขกับอาชีพที่สืบส่อกันมาแต่ดั้งเดิม

โรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดง

โรงงานผลิตอิฐมอญ อิฐแดง

มีต้นทุนเรื่องวัตถุดิบต้นทาง ที่มีคุณภาพ บวกกับกรรมวิธีที่สืบก่อกันมา งานที่ออกมาก็จะมีคุณภาพ สามารถส่งออกไปให้ลูกค้า อย่างมีคุณภาพ….

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

โรงงานอิฐมอญ  อิฐแดง

เมื่ออิฐมอญ หรืออิฐแดงที่ขึ้นรูปแล้ว แต่ยังดิบอยู่ ต้องผ่านกระบวนการเผาไฟที่อุณหภูมิ สูง ประมาณใช้เวลา ประมาณ 10-15 วัน ในการเผา ถึงจะได้นำออกมาส่งให้ลูกค้า…..

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

โรงงานอิญมอญ อิฐแดง

อิฐมอญ อิฐแดงที่กำลังขนย้ายขึ้นรถบรรทุก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า   การจัดส่งเป็นแบบการขนลงมือ หรือการหาบ ให้ลูกค้า เหมาะสำหรับหน้างาน แคบๆ แต่สามารถ หาบหรือเดินเข้าไปส่งได้ …

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

โรงอิฐมอญ อิฐแดง

อิฐมอญ อิฐแดงกำลังบรรจุใส่กระสอบ แพคให้ลูกค้า ในกรณี นี้เป็นการจัดส่งแบบ ใส่กระสอบ เหมาะสำหรับ ร้านค้า และหน้างานที่ต้องขนขึ้นตึก ที่มีการขนย้ายอิบแบบธรรมดาไม่ได้ เลยต้องสั่งแบบแพคใส่กระสอบ …

อิฐมอญ อิฐแดง

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

อิฐมอญ อิฐแดง จัดเตรียมรอขนขึ้นรถเพือจัดส่งให้ลูกค้า ซึ่งแพคเป็นพาเลท ลักษณะการจัดส่งแบบนี้ จะใช้รถบรรทุกติดเครน ยกขึ้นรถ และยกลงวางให้ลูกค้าเป็น พาเลทๆ แสดงดังรูป

อิฐมอญ อิฐแดง

โรงงานอิฐมอญ อิฐแดง

อิฐมอญ อิฐแดง จัดเตรียมรอขนขึ้นรถเพือจัดส่งให้ลูกค้า ซึ่งแพคเป็นพาเลท ลักษณะการจัดส่งแบบนี้ จะใช้รถบรรทุกติดเครน ยกขึ้นรถ และยกลงวางให้ลูกค้าเป็น พาเลทๆ แสดงดังรูป

โรงงานอิฐมอฐ อิฐแดง

โรงงานอิฐมอญ อิฐบล็อก

อิฐมอญ อิฐแดงดิบๆ ที่ขึ้นรูปแล้วจัดวาง เตรียมที่จะเข้าเตาเผาเพื่อ เผา ให้สุกใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน ถึงจะสามารถใช้งานได้ …..

โรงงานอิฐมอญ อิฐบล็อก

โรงงานอิฐมอญ อิฐบล็อก

อิฐมอญ อิฐแดงดิบๆ ที่ขึ้นรูปแล้วจัดวาง เตรียมที่จะเข้าเตาเผาเพื่อ เผา ให้สุกใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน ถึงจะสามารถใช้งานได้ …..

ขนาดอิฐมอญ อิฐแดงที่นิยม ...และขายดี

อิฐมอญ อิฐบล็อก
อิฐมอญ อิฐแดง
อิฐมอญ อิฐแดง
อิฐมอญ อิฐแดง
อิฐมอญ อิฐแดง
อิฐมอญ อิฐแดง

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาอิฐมอญ

อิฐมอญ หรืออิฐแดงทำมาจากดินเผา ซึ่งดินดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติพิเศษและมีเฉพาะบางพื้นที่ เท่านั้น ซึ่ง ราคาอิฐมอญจะถูกจะแพงจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

1. สถานที่ผลิต ว่าบริเวณนั้นๆมีดินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ต้องขนย้ายดิน มาไลน์ผลิตใกล้ไกลแค่ไหน 
2. ฤดูกาล ส่งผลต่อ ราคาอิฐมอญ หน้าแล้งจะถูก หน้าฝนจะแพง เพราะต้องตากดินให้แห้ง แล้วเผาไฟ ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะ มีความยากลำบาก ในการเผาไฟทำให้หน้าฝนอิฐจะมีราคาแพงที่สุด 
3. ระยะทางการจัด ส่งก็มีผลต่อ ราคาอิฐมอญ เป็นปัจจัยสำคัญเพราะ 40 เปอร์เซ็นของต้นทุนจะเป็นต้นทุนในเรื่องการจัดส่ง

4.ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและ ต้นทุนพื้นฐานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะเห็นได้ว่า ราคาอิฐมอญ อิฐแดงนั้น มีปัจจัยในการตั้งราคาได้หลากหลาย  ในส่วนของสินค้า อิฐมอญอิฐมวลเบาของเรา ลูกค้าจะต้องเช็คราคา และแจ้งรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินราคาก่อนการตัดสินใจสังซื้อต่อไป  …

อิฐมอญ อิฐแดง

รูปภาพ อิฐมอญเผาสุกแล้วรอจำหน่าย