Tag Archives: กระเบื้องมุงหลังคาสระแก้ว

กระเบื้องหลังคาสระแก้ว

กระเบื้องหลังคาสระแก้ว

กระเบื้องหลังคาสระแก้ว เรื่องราวเกี่ยวกับ : ร้ายขายกระเบื้องมุงหลังในจังหวัดสระแก้ว บทความนี้ จะกล่าวถึง กระเบื้องหลังคาสระแก้ว ก่อนอื่นที่จะมารู้จัก ร้านขาย กระเบื้องหลังคาสระแก้ว  ในจังหวัดสระแก้ว กันนั้น อยากพาเพื่่อนๆไปทำความรู้จักกับจังหวัดสระแก้ว ในแง่มุมของ สภาพภูมิอากาศ โดยรวม จังหวัดสระแก้ว เพื่อว่าจะได้เป็นปัจจัยในการเลือกทรงของหลังคา และจะได้เลือกกระเบื้องหลังคาให้เหมาะสม และเลือกชนิด ของกระเบื้องมุงหลังคา ที่จะใช้มุงหลังคา ในจังหวัดสระแก้ว ให้ตรงกับสภาพภูมิอากาศข้างต้น จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยในปัจจุบันถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในภาคตะวันออก และเป็นอีกหนึ่งจังหวัดพรมแดนที่มีการติดต่อค้าขายเป็นอย่างมาก สระแก้ว เป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ำโบราณซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว มีอยู่จำนวน 2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรีราว พ.ศ. 2323 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกทัพไปตีกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ำทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ำจากสระใช้สอยและได้ขนานนามสระทั้งสองว่า “สระแก้ว-สระขวัญ” และได้นำน้ำจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ ภูมิประเทศจังหวัดสระแก้ว สภาพทั่วไป พื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยรวมเป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากน้ำทะเล 74 เมตร โดยทางด้านทิศเหนือ มีทิวเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกง