Tag Archives: โรงงานอิฐแดงกาญจนบุรี

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี บทความนี้จะกล่าวถึง : อิฐมอญหรืออิฐแดง ในจังหวัดกาญจนบุรี ในหลายๆแง่มุม ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐมอญหรืออิฐแดงจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุญาตพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับจังหวัดกาญจนบุรี ให้มากขึ้นทั้งเรื่องของประชากรและภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของ จังหวัดกาญจนบุรี กันก่อน   จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 19,473 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก มีระยะห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรีมีมีชื่อเสียงมาก เหตุการณ์ที่ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นได้ตัดสินใจสร้างทางรถไฟยุทธศาสตร์ จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทยไปยังเมืองทันบูซายัด ในประเทศพม่า โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค่ำ จนทำให้มีผู้ล้มตายเป็นจำนวนมาก 2 ปรากฏ ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลาย ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้และภูเขาสูงโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านเหนือและตะวันตกของจังหวัด ถึงแม้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตากทางด้านทิศเหนือแต่ก็ไม่มีถนนเชื่อมต่อกันเนื่องจากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นมรดกโลกและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มีภูเขาอันสลับซับซ้อนหากจะเดินทางติดต่อต้องอ้อมไปทางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชรแล้วจึงเข้าจังหวัดตากซึ่งมีระยะทาง 490 กิโลเมตร ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งใหญ่ๆได้ 3 ลักษณะดังนี้