Tag Archives: กระเบื้องหลังคาปราจีนบุรี

กระเบื้องหลังคาปราจีนบุรี

กระเบื้องหลังคาปราจีนบุรี

ทีมงาน กระเบื้องหลังคา ดอทคอม ได้นำกระเบื้องหลังคาชนิดต่างๆ เข้าไปแนะนำผลิตภัณฑ์ ให้ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ทั้งร้านขายกระเบื้อง มุงหลังคา โดยเฉพาะ และร้านวัสดุก่อสร้าง ที่มีการขายกระเบื้องมุงหลังคา แบบเป็นส่วนหนึ่งของร้าน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ยังมีการแข่งขันการขายกระเบื้องมุงหลังคา ทั้งโมเดินร์เทรด ร้านวัสุดุก่อสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ ร้านวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กที่มีแผนกกระเบื้อง
มุงหลังคา ขายควบคู่กับสินค้าประเภทอื่นๆ