อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

บทความนี้จะกล่าวถึง : อิฐมอญหรืออิฐแดง ในจังหวัดกาญจนบุรี ในหลายๆแง่มุม
ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาและสำรวจเกี่ยวกับการใช้ อิฐมอญหรืออิฐแดงจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุญาตพาเพื่อนๆ
ไปรู้จักกับจังหวัดกาญจนบุรี ให้มากขึ้นทั้งเรื่องของประชากรและภูมิศาสตร์ภูมิประเทศของ จังหวัดกาญจนบุรี กันก่อน

 

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี
อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมด 19,473 ตารางกิโลเมตร
มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก
มีระยะห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 129 กิโลเมตร
มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงได้แก่จังหวัดตาก
จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม
จังหวัดกาญจนบุรีมีมีชื่อเสียงมาก เหตุการณ์ที่ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
เมื่อญี่ปุ่นได้ตัดสินใจสร้างทางรถไฟยุทธศาสตร์ จากชุมทางหนองปลาดุกในประเทศไทยไปยังเมืองทันบูซายัด ในประเทศพม่า
โดยเกณฑ์เชลยศึกและแรงงานจำนวนมากมาเร่งสร้างทางรถไฟอย่างหามรุ่งหามค่ำ จนทำให้มีผู้ล้มตายเป็นจำนวนมาก 2 ปรากฏ ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์หลาย

ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้และภูเขาสูงโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านเหนือและตะวันตกของจังหวัด
ถึงแม้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่ติดกับจังหวัดตากทางด้านทิศเหนือแต่ก็ไม่มีถนนเชื่อมต่อกันเนื่องจากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
ซึ่งเป็นมรดกโลกและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มีภูเขาอันสลับซับซ้อนหากจะเดินทางติดต่อต้องอ้อมไปทางจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชรแล้วจึงเข้าจังหวัดตากซึ่งมีระยะทาง 490 กิโลเมตร

ภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี

แบ่งใหญ่ๆได้ 3 ลักษณะดังนี้
1 เขตภูเขาและที่ราบที่สูง
2 เขตที่ราบลูกฟูกได้แก่อำเภอเลาขวัญอำเภอบ่อพลอยอำเภอพนมทวน
3 เขตที่ราบลุ่มน้ำได้แก่พื้นที่ทางด้านใต้ของจังหวัดได้แก่อำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงและบางส่วนของอำเภอพนมทวนหาอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาวในจังหวัดกาญจนบุรีมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.7 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.0 องศาเซลเซียส

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี 1
อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี 1

อุตสาหกรรมก่อสร้างในจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรีอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาป่าไม้ นั่นคือ นั่นคือภาพของสมัยก่อนเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้ว
แต่ตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปคนต้องปรับตัว และเรียนรู้ ที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์บ้าน เพื่อ
พื้นที่ธรรมชาติให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนกาญจนบุรี
บ้านที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่สำคัญของคนทุกจังหวัดทุกที่ทุกประเทศที่จำเป็นจะต้องมี
กาญจนบุรี พศ 2565 นี้ไม่ใช่เป็นเหมือนยุคก่อนๆ ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒนาทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆ มีการสร้างหมู่บ้าน สร้างคอนโดมิเนียม สร้างอาคารพักอาศัยเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว บ้างรองรับนักศึกษาที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยบ้าง
กาญจนบุรีวันนี้ มีชุมชนเมืองสมัยใหม่ เกิดขึ้นอย่างมากมาย หมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นกันเป็นดอกเห็ด ถึงแม้ว่าวันนี้สถานการณ์ระบาดของโควิด 19 จะ
ลดน้อยลงไป คาดหวังว่าอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในจังหวัดกาญจนบุรีจะฟื้นตัวและกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง

ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี

ความต้องการใช้งานอิฐมอญ อิฐแดงในกาญจนบุรี มี 2 เหตุผลใหญ่ดังนี้

1. การเริ่มฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในจังหวัดกาญจนบุรี

เหตุผลนี้ทำให้ความต้องการใช้งานอิฐมอญ หรืออิฐแดงอย่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากอุตสาหกรรมการก่อสร้างเริ่มจะฟื้นตัวหลัง โควิด 19 นั้น ทำให้อิฐมอญ อิฐแดง ก็เริ่มที่จะนิยมใช้กันในจังหวัดกาญจนบุรีมากขึ้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างและพัฒนาไปไกล แต่ความต้องการอิฐมอญ อิฐแดงในกาญจนบุรี มีมากเพราะผู้บริโภคยังหลงไหลในความเป็น ดินดิบๆ เป็นธรรมชาติที่ยังไม่ได้โดยปรุงแต่ง หรือยังหลงไหลในความเป็นเมืองเก่า และความเชื่อเรื่องความแข็งแรงของผนังอาคารบ้านเรือน ที่ใช้อิฐแดง หรืออิฐมอญ

2.การขาดแคลนอิฐมวลเบาในปัจจุบัน 

ซึ่งในปัจจุบัน มีปัญหาในวางการอิฐมวลเบาซึ่งมีการผลิตอิฐมวลเบา ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของผู้บริโภค มีความต้องการใช้งาน มากเกินไปจนทำให้ขาดแคลนอิฐมวลเบาอย่างหนัก ผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี จึงหันมาใช้อิฐมอญ หรืออิฐแดงกันมากขึ้น เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายจากจังหวัดใกล้เคียง และผู้ใช้ยังเคยชินกับการก่อสร้างแบบเก่าๆอยู่ๆ และผู้ออกแบบอาคารต่างๆก็นิยมหันมาออกแบบผนังเป็นอิฐมอญมากขึ้นเพื่อทดแทนอิฐมวลเบาที่ขาดแคลนลงเรื่อยๆด้วยเหตุผลต่างๆ

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี 4
อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี 4

การตลาดของอุตสาหกรรมอิฐมอญ อิฐแดงในจังหวัดกาญจนบุรี

จากการเข้าไปสำรวจของทีมงานอิฐมอญราคาถูก ที่ได้เข้าไปทำการตลาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
นั้นได้พบ จากหลายเหตุผล เริ่มมีโรงงานผลิตอิฐมอญ หรืออิฐแดงเกิดใหม่ ในพื้นที่ แต่กำลังการผลิตก็มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริโภคต้องหันไปซื้ออิฐมอญอิฐแดงจาก จังหวัดใกล้เคียง เช่นอิฐมอญอยุธยา หรืออิฐมอญชัยนาท เป็นต้น

ขนาดของอิฐมอญ อิฐแดงที่นิยมใช้งานในจังหวัดกาญจนบุรี

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอิฐมอญที่นิยมใชมากที่สุดมา หนึ่งตัวคือ อิฐมอญตันมือ ขนาด 3 * 6 * 14 ซม เป็นอิฐมอญที่นิยมใช้ในการนำมาใช้ก่อผนัง ของอาคารบ้านเรือนต่างๆ
สามารถใช้ อิฐมอญตันมือในการก่อเป็นผนังโชว์เปลือยโดยที่ไม่ต้องฉาบปูน โชว์ความดิบของอิฐมอญตันมือ
ซึ่งมีเสน่ห์ของความเปลือยดิบๆ ของงานผนัง หรือนำมาฉาบปูนก็จะได้งานผนังฉาบปูนอิฐมอญตันมือที่แข็งแรง
ทนทานทนแดดทนฝนได้เป็นอย่างดี ใช้งานอิฐมอญตันมือ หนึ่งตารางเมตรใช้อิฐมอญประมาณ 120 ก้อนต่อหนึ่งตารางเมตรโดยฉาบหนา 1.5 เซนติเมตร การก่ออิฐ มอญ สามารถก่อแบบก่ออิฐมอญแบบครึ่งแผ่นหรือจะพอแบบก่ออิฐมอญแบบเต็มแผ่นก็ได้ เมื่อก่อเสร็จแล้ว
ควรที่จะทิ้งไว้ให้ปูนก่อเซตตัวแล้วถึงจะฉาบได้ การฉาบสามารถใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปก็ได้หรือจะ
ใช้ปูนฉาบแบบปูนซีเมนต์ผสมผสมทรายละเอียดฉาบก็ได้ได้ทั้งสองชนิดปูนฉาบ

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี 3
อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี 3

การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงไปในจังหวัดกาญจนบุรี

การจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดงเข้าไปส่งให้ลุกค้า ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
การจัดส่งอิฐแดง อิฐมอญเข้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นั้น การบรรทุกสินค้า โรงงานของเรามี ทั้งรถ 10 ล้อ รถ6 ล้อ
และรถกระบะ ในการจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง เข้าไปในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วแต่ว่าขนาดของอิฐมอญ อิฐแดง ว่าเป็นอิฐประเภทไหน
เช่นอิฐมอญ ตันมือ จะบรรทุกเต็มคันจำนวน 20,000 ก้อน ถ้าเป็นอิฐมอญ 2 รูเล็ก บรรทุกได้ 30,000 ก้อน/เที่ยว
หรือถ้าเป็นอิฐมอญ โบราณ จะบรรทุก ได้ 5,000 ก้อน/เที่ยว หรือถ้าใช้งานจำนวนไม่เต็มเที่ยว ก็ต้องดูกันเป็น จำนวน
ครั้งต่อครั้งไป ทีมงานยังมีรถเล็กไว้คอยบริการลูกค้า ที่ใช้จำนวนน้อยๆกันด้วย

ราคาอิฐมอญหรืออิฐแดงในจังหวัดกาญจนบุรี

อิฐมอญหรืออิฐแดงที่จัดส่งในจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้โรงงานมาจากทางชลบุรีฝั่งภาคตะวันออกหรือสั่งมาจากทางฝั่งของอยุธยา ราคาของอิฐมอญหรืออิฐแดงที่ไปในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อิฐมอญอิฐ แดง2 รูเล็กขนาด 3 × 6 × 14 เซนติเมตร ราคา 0.90 บ/ก้อน จัดส่ง 30,000 ก้อน/เที่ยว อิฐมอญ อิฐแดง 2 รูใหญ่ ขนาด 5x6x15 ซม. ราคา 1.30 บ/ก้อน จัดส่ง20,000 ก้อนต่อเที่ยว ซึ่งราคา ที่แจ้งเป็นราคา จัดส่งอิฐแดงอิฐมอญ เต็มเที่ยว เท่านั้น ถ้าจำนวนไม่ใช้จำนวนนี้ ต้องตรวจสอบกับพนักงานขายอึกครั้ง

พื้นที่ที่สามารถจัดส่งอิฐแดงในจังหวัดกาญจนบุรี

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราเราสามารถจัดส่งอิฐมอญอิฐแดงเข้าไปได้ทุกอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ไม่ว่าจะเป็น
ทุกๆอำเภอที่กล่าวมาเราสามารถจัดส่งอิฐมอญ อิฐแดง ไปในพื้นที่ต่างๆในทุกอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งเป็นการจัดด้วยรถ 6 ล้อและรถ 10 ล้อเช่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน อำเภอไทรโยค อำเภอด่านมะขามเตี้ย
อำเภอบ่อพลอย อำเภอทองผาภูมิ อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอสังขละบุรี อำเภอหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ

อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี 2
อิฐมอญ อิฐแดงกาญจนบุรี 2

 

ยกตัวอย่างโครงการที่ใช้อิฐมอญอิฐแดงในจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสามชั้นของคุณ ไวโอลิน อิฐมอญส่งเลาขวัญ ใช้เป็นอิฐมอญ 4 รูใหญ่ ขนาด 5× 6 × 15 ทั้งโครงการ เป็นจำนวน 14,000 ก้อน บรรทุกโดย รถกระบะติดต่อสั่งซื้อสินค้า บริการของเราได้ 02 988 5559,081-549-5666, 081-493-5569, 081-4935452, 081-466-5665

เยี่ยมชมบรรยากาศโรงงานขอของเราได้ที่นี่คลิกเลย !!!!!

 

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานขายของเราได้ที่

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ของความสำเร็จของลูกค้าทุกคนครับ
ติดต่อสั่งซื้ออิฐแดงราคาถูก ของเราได้ 02 988 5559,094-335-5230, 089 0795722
หรือ IDline: @TRICH (มี@ ข้างน้านะค่ะ)

“ความพอใจของลูกค้า คือที่มาของเรา”
#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี
#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว
#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก
#อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเมืองปทุมธานี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอคลองหลวง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอธัญบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองสือ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลาดหลุมแก้ว #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอลำลูกกา #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอสามโคก
#อิฐแดงอำเภอเมืองสระบุรี #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอแก่งคอย #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแค #อิฐมอญอิฐแดง#อำเภอวิหารแดง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองแซง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอบ้านหมอ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอดอนพุด #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอหนองโดน #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอพุทธบาท #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเสาไห้ #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอมวกเหล็ก #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอวังม่วง #อิฐมอญอิฐแดงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
#อ.บ้านนา #อ.เมืองนครนายก #อำเภอองครักษ์ #อำเภอปากพลี
#อำเภอเมืองชลบุรี #อำเภอบ้านบึง #อำเภอหนองใหญ่ #อำเภอบางละมุง #อำเภอพานทอง #อำเภอพนัสนิคม #อำเภอศรีราชา #อำเภอเกาะสีชัง #อำเภอสัตหีบ #อำเภอบ่อทอง #อำเภอเกาะจันทร์ #อิฐมอญฉะเชิงเรา #อิฐแดงฉะเชิงเทรา #จัดส่งอิฐมอญลาดกระบัง #ราคาอิฐมอญนครปฐม #อิฐแดงสมุทรสาคร
จัดส่ง #อิฐมอญมีนบุรี #อิฐมอญหนองจอก #อิฐมอญคลองสามวา #อิฐมอญรามอินทรา #อิฐมอญลำลูกกา #อิฐมอญปทุมธานี #อิฐมอญรังสิต #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญ #อิฐมอญวังน้อย #อิฐมอญอยุธยา #อิฐมอญบางประอิน #อิฐมอญกรุงเทพ #อิฐมอญสมุทรปราการ #อิฐมอญสมุทรสาคร #อิฐมอญพระราม2 #อิฐมอญเสรีไทย #อิฐมอญพระราม3 #อิฐมอญพระราม 4 #อิฐมอญพระราม 5 #อิฐมอญนนทบุรี #อิฐมอญบางใหญ่ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญลาดกระบัง #อิฐมอญฉะเชิงเทรา #อิฐมอญบางน้ำเปรียว #อิฐมอญหลองหลวง #อิฐมอญศรีนครินทร์ #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญบาง #อิฐมอญบ้านโพธิ์
#อิฐมอญสุขุมวิท #อิฐมอญคลองเตย #อิฐมอญสามเสน #อิฐมอญสายไหม #อิฐมอญบางเขน #อิฐมอญคลองสาวา #อิฐแดงบางบ่อ #อิฐมอญบางบ่อ #อิฐแดงบางพลี #อิฐมอญบางพลี #อิฐมอญพระประแดง #อิฐแดงพระประแดง #อิฐมอญพระสมุทรเจดีย์ #อิฐแดงพระสมุทรเจดีย์ #อิฐมอฐบางเสาธง #อิฐแดงบางเสาธง #อิฐมอญเมืองสมุทรปราการ #อิฐแดงเมืองสมุทรปราการ #อำเภอเมืองลพบุรี #อำเภอเมืองพัฒนานิคม #อำเภอโคกสำโรง #อำเภอโชคสำโรง #อำเภอชัยบาดาล #อิฐแดงอำเภอท่าวุ้ง #อิฐมอญอำเภอท่าหมี่ #อิฐมอญอำเภอท่าหลวง #อิฐมอญอำเภอสระโบสถ์
อำเภอโคกเจริญ #อิฐแดงอำเภอลำสานธิ #อิฐมอญอำเภอหนองม่วง #อำเภอเมืองสุพรรณบุรี #อิฐมอญอำเภอบางปลาม้า #อิฐมอญอำเภอศรีประจันต์ #อิฐมอญอำเภอดอนเจดีย์ #อิฐมอญอำเภอเดิมบางนางบวช
#อิฐมอญอำเภออู่ทอง #อิฐมอญอำเภอสามชุก #อิฐมอญอำเภอหนองหญ้าไซ #อิฐมอญอำเภอสองพี่น้อง #อิฐมอญอำเภอด่านช้าง
#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง
#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้
#อิฐมอญอำเภอเมืองอ่างทอง #อิฐมอญอำเภอไชโย #อิฐมอญอำเภอป่าโมก #อิฐมอญอำเภอโพธิ์ทอง
#อิฐมอญอำเภอแสวงหา #อิฐมอญอำเภอวิเศษชัยชาญ #อิฐมอญอำเภอสามโก้ #อิฐมอญอำเภอเมืองระยอง
#อิฐมอญอำเภอบ้านฉาง #อิฐมอญอำเภอแกลง #อิฐมอญอำเภอวังจันทร์ #อิฐมอญอำเภอบ้านค่าย #อิฐมอญอำเภอปลวกแดง #อิฐมอญอำเภอเขาชะเมา #อิฐมอญอำเภอนิคมพัฒนา #อิฐมอญอำเภอเมืองชัยนาท
#อิฐมอญอำเภอมโนรมย์ #อิฐมอญอำเภอวัดสิงห์ #อิฐมอญอำเภอสรรพยา #อิฐมอญอำเภอสรรคบุรี #อิฐมอญอำเภอหันคา #อิฐมอญอำเภอหนองมะโมง #อิฐมอญอำเภอเนินขาม

………………………………………….

ขอบคุณที่มา : บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์)
จัดทำบทความโดย: ทีริช กรุ๊ป ดอท คอม
……………………….