ขอบคันหิน

ขอบคันหิน (curb stone)
เราเป็นโรงงานผลิต ขอบคันหิน สินค้า
มีหลายแบบ แต่ละแบบก็มีขนาดไม่เท่ากัน  สินค้าเป็น เสปกพิเศษ มีความแตกต่างเฉพาะตัว  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งรายละเอียด